Aktuality

TTC Litvínov svolává na 17. 11. 2010 od 14:00 své členy na pracovní brigádu v herně

Objem prací: olištování koberců, lepení koberců, výměna zámků a klik, instalace kartonových výplní do oken, montáž skleněné výplně okna, výměna dopouštěcího mechanismu WC + úklid.

Účast všech členů oddílu je nutná. Těm, kteří se nezúčastní, bude přidělena nedokončená práce. V případě, že tuto práci odmítnou nebo ji nebudou moci dělat, stanovuje výkonný výbor navýšení členských příspěvků o 300 Kč na rok 2011. Omluveni mohou být pouze vážně nemocní nebo směnaři, kteří budou v práci. V případě, že někomu nebude vyhovovat termín a bude se chtít prací zúčastnit před stanoveným termínem, nechť kontaktuje Radka Bláhu. Před vyhlášenou brigádou je ještě zapotřebí provést nátěr dřevěných lišt na olištování koberců bezbarvým lakem.

Výkonný výbor TTC Litvínov